Vertaling Frans

In zijn bijna dertigjarig bestaan is STENTOR taal vertaalbureau Rotterdam uitgegroeid tot een bureau met een forse staat van dienst. We leveren u graag uw vertaling Frans, Italiaans, Engels, Nieuw-Grieks of Spaans, om maar eens wat te noemen. Koppel dat aan de persoonlijke benadering die STENTOR taal hanteert, en u weet waarom de klant graag bij ons terugkomt, voor welke taalcombinatie dan ook.

TOLKEN, VERTALERS

We selecteren de aan u toe te wijzen medewerker zorgvuldig op basis van uw specifieke terrein. Hij of zijn is volkomen thuis in het onderwerp van bijvoorbeeld een voor u te verrichten vertaling Frans, vanuit welke andere taal dan ook. Uw (ver)taalopdracht is bij ons in goede en vertrouwde handen, en u krijgt maatwerk van ons. Verreweg de meesten van onze vertalers hebben de doeltaal als moedertaal verworven en wonen bovendien in het betreffende land. Hun Nederlands beheersen ze natuurlijk perfect. Door hun aanwezige kennis van de taal en cultuur aan beide einden van het spectrum wordt ook de ‘toon’ van de uiteindelijke vertaling niet uit het oog verloren. Het belang van dit aspect hangt af van de aard van de brontekst. Gaat het bijvoorbeeld om algemene bedrijfsvoorwaarden of een oprichtingsakte van een vennootschap, dan liggen de eisen op dat gebied uiteraard anders dan bij het (schrijven en) vertalen van een wervende brochure. STENTOR taal kent het klappen van de zweep en levert adequaat (beëdigd) vertaalwerk en tolken in tal van taalcombinaties. Bij dat laatste gaat het vaak om een overdracht van onroerend goed, oprichting van een BV of het opstellen van een statuut.

TOEPASSINGEN

Vertrouw uw vertaling Frans – beëdigd of niet – toe aan de mensen van STENTOR taal, met hun gebundelde expertise op gebied van vertaling Frans, Duits, Engels of de meer exotische talen en taalcombinaties. U bent welkom met wetenschappelijke, juridische of cultureel getinte teksten, jaarrapportages, technische brochures, correspondentie of SEO-teksten voor een website. Te veel om op te noemen.

AANLEVEREN

Met STENTOR taal ziet u uw vertaling in/uit het Frans of andere talen binnen de termijn tegemoet. Vanuit overwegingen van kwaliteitsbewaking wordt op dit gebied een termijn gehanteerd die voldoende verantwoord is. U kunt ons aan de afspraak houden. Wie is er uiteindelijk gebaat bij het overdoen van werk? Uw investering op dit gebied moet natuurlijk wel ten volle tot zijn recht komen.

Wend u tot STENTOR taal voor uw kwaliteitsvertaling Frans. Per mail of telefoon of met gebruikmaking van onze offertepagina. U komt snel meer te weten.

TARIEVEN

De prijzen van STENTOR taal zijn menselijk en doen recht aan de geboden kwaliteit. Graag doen we u vrijblijvend offerte. Die vrijblijvendheid berust uiteraard volledig aan uw kant; wij weten ons aan onze belofte gehouden. Standaard wordt door ons de mogelijkheid van korting overwogen in geval van grote opdrachten en lange teksten (vanaf 5.000 woorden). Maak kennis met de flexibele opzet en het persoonlijk aanbod van STENTOR taal Rotterdam; experts op vertaalgebied in alle disciplines.

Offerte
Aanvragen

Contact
Opnemen