Vertaalbureau

Vertaling van een speech in het Engels, te houden voor buitenlanders die stuk voor stuk hun moedertaal hanteren en het Engels in wisselende mate beheersen? U krijgt van ons een vertaling die uiteenlopende toehoorders aanspreekt, ongeacht hun nationaliteit, maar geen afgevlakte versie is van de boodschap die u voor ogen heeft. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld powerpoints voor gezelschappen die uiteenlopende nationaliteiten bevatten.

Ook juridisch getinte opdrachten krijgen een navenante behandeling, zij het dat woordkeus hierin uiteraard een belangrijke tot beslissende rol kan spelen. Waar nodig is beëdiging van onze vertaling natuurlijk geen enkel probleem. En mocht uw vertaalopdracht een commercieel tintje hebben, dan weten we daar natuurlijk ook goed raad mee en besteden we volop aandacht aan de toon van de tekst binnen de doelcultuur.

Een door ons uitgezonden tolk krijgt van ons vooraf informatie, om een ‘feel’ te ontwikkelen van wat hem of haar te wachten staat in het te bestrijken vakgebied. Daarbij vragen we u zo mogelijk wel eerst om wat documentatiemateriaal opdat de tolk zich goed kan inlezen.

Offerte
Aanvragen

Contact
Opnemen