Vertaling Duits

STENTOR taal is al meer dan vijfentwintig jaar geworteld in Rotterdam en heeft in die jaren een dito mate aan ervaring en vakmanschap vergaard. Uw vertaling Duits, Frans, Italiaans of welke andere doeltaal dan ook is bij STENTOR taal, met zijn persoonlijke aanpak, altijd in goede handen. Geen enkele taalcombinatie gaan we bij STENTOR taal uit de weg.

BEËDIGDE TOLKEN EN VERTALERS

Onze medewerkers beheersen het voor u en uw activiteiten benodigde, specifieke taaljargon. Uw opdracht wordt toegekend aan de meest geschikte vertaler binnen onze pool van deskundige medewerkers. U bent kortom verzekerd van maatwerk. De vertaler die we inzetten let verder op het gebruik van de juiste toon voor het versterken van de boodschap en het inkleuren van de taalomgeving. Dat is mogelijk omdat deze medewerker de doeltaal als moedertaal beheerst! U kunt bij STENTOR taal terecht voor een vertaling Duits van brondocumenten als bedrijfsvoorwaarden, folders en brochures, correspondentie, handleidingen en gebruiksvoorwaarden, statuten of diverse juridische overeenkomsten. En op elk gebied. Ook kunnen onze vertalingen worden voorzien van een zogenaamde beëdigingsverklaring, wat ze geschikt maakt voor elke juridische procedure onder de zon. Tevens zorgen we desgewenst voor apostillering door het betreffende ministerie of de dienstdoende rechtbank.

REIKWIJDTE

Geef STENTOR taal uw (beëdigde) vertaling Duits in handen. Onze medewerkers zijn doorkneed in de bijbehorende cultuur, gewoonten en gebruiken. Ook het vormgeven en schrijven van nieuwe teksten in het Duits nemen we graag op ons.

AANLEVERING

STENTOR taal levert uw vertaling in/uit het Duits of welke andere taal dan ook conform de toezegging die u is gedaan. De kwaliteit van het gebodene blijft daarbij voor ons maatgevend. U kunt van ons een product verwachten dat voldoet aan uw verwachtingen, die we overigens vooraf met u doornemen en definiëren.

Vraag STENTOR taal om offerte voor uw benodigde vertaling Duits per e-mail, telefoon of hoe dan ook. We helpen u snel op weg.

TARIEVEN EN KOSTEN

De tarieven die STENTOR taal hanteert zijn realistisch voor het gebodene. Graag doen we u eerst een volkomen vrijblijvende offerte, waarna u het voorstel naar believen kunt overwegen. Mocht er sprake zijn van omvangrijke opdrachten, dan zullen we niet aarzelen om de mogelijkheid van korting onder uw aandacht te brengen. We hebben het dan over tekstmateriaal vanaf 5.000 woorden brontaal. We zijn doordrongen van het authentieke en unieke karakter van elke vertaalopdracht en handelen ernaar. Wilt u kennismaken met onze aanpak? Wend u tot STENTOR taal in Rotterdam voor een voorstel op maat.

Offerte
Aanvragen

Contact
Opnemen