skip to Main Content

STENTOR taal Rotterdam heeft de afgelopen dertig jaar niet stilgezeten. Aanvankelijk betroffen onze activiteiten alleen het vertalen van teksten vanuit het Nederland in het Engels en vice versa; vervolgens kwamen daar alle andere taalcombinaties bij. Naarmate we meer medewerkers bij onze activiteiten gingen betrekken, is ons productpalet inmiddels al jaren uitgebreid met het schrijven van webteksten en de expertise die daarbij om de hoek komt kijken. Daarom nemen we ook graag de zorg voor uw webteksten op ons.

TOEGEWIJDE SCHRIJVERS EN CORRECTORS

De medewerker die uiteindelijk uw opdracht verzorgt doet dat met volle overgave. Hij of zij weet van de hoed en de rand, en als zich eens een vraag voordoet, dan wordt u benaderd om meer informatie. Immers, we houden ons op de hoogte van de laatste stand van zaken, maar zijn natuurlijk niet alwetend. Omdat uw webteksten optimaal uit de verf moeten komen, gaat u naar STENTOR taal in Rotterdam, waarna u weet dat recht wordt gedaan aan uw investering; klein of groot.

EXPERTISE

U bent doorkneed in uw vakgebied; wij zijn niet bang voor welke taaluitdaging dan ook. We schrijven en redigeren algemene teksten en webteksten en zijn voor u een partner die uw boodschap optimaal verwoordt. We doen recht aan al uw wensen, verwachtingen, suggesties en correcties op taakgebied en hebben er natuurlijk ook alle baat bij dat uw product goed in het (taalkundige) zonnetje wordt gezet, want dan mogen we u misschien nog wel eens terugzien.

TOEZENDING

STENTOR taal schrijft, corrigeert en redigeert uw webteksten en ander materiaal binnen een tijdvak dat met u is overeengekomen. Die tijd is voor u kort genoeg om uw campagne op te kunnen zetten, en voldoende lang voor ons om werk af te kunnen leveren dat optimaal is en aan alle kanten is dichtgetimmerd. Dit alles in een sfeer van vertrouwen, in de wetenschap dat u uw investering niet voor niets zult hebben gedaan.

TARIEVEN

Waar het gaat om schrijven, corrigeren of vertalen van webteksten is uw investering, klein of groot, ons altijd dierbaar. Hij krijgt de persoonlijke aandacht en benadering die kenmerkend is voor STENTOR taal Rotterdam. Onze offerte is voor u maatgevend en voor ons verplichtend. Neem dus contact op met STENTOR taal in Rotterdam, vraag offerte aan en bestudeer deze vervolgens in alle rust en zonder enige druk of verplichting. Vervolgens zult u zich verzekerd weten van de menselijke maat die STENTOR taal al jaren hanteert; iets waar we nooit van af zullen wijken.

Back To Top