STENTOR Taal

Vertaalbureau STENTOR taal is in 1990 opgericht in Rotterdam, en heeft in de tussenliggende periode een ervaring opgebouwd die er mag zijn. Voor u vervaardigen we een vertaling die beantwoordt aan het gestelde doel. Kortom, uw boodschap wordt effectief verwoord en overgebracht met respect voor zowel brontaal als doeltaal. U kunt bij ons terecht met al uw teksten, in welke taal dan ook. Ook is er geen vakgebied dat we schuwen. Respect voor, en kennis van de culturele en idiomatische karakteristieken van de doeltaal voert bij ons de boventoon en klinkt door in ons werk. Ook leveren we tolken bij u op locatie.

Uw vertaler of tolk is een native speaker die tevens over een grondige kennis van het Nederlands beschikt, en wel dusdanig dat tekst en inhoud van de vertaling niets hebben hoeven inboeten wanneer deze naast de brontekst wordt gehouden. We selecteren uw toegewezen medewerker zorgvuldig op de aard van de door u aan te leveren opdracht.

We houden van een ambachtelijke aanpak en zullen waar nodig en gewenst gebruik maken van de middelen die ons ten dienste staan op gebied van word en language processing.

Als u ons uw tekst voorlegt, doen we u op verzoek eerst graag vrijblijvende offerte aangaande taakomvang, prijs en tijdstip van levering, waaraan we ons uiteraard strikt houden. Ook voor tolksessies zijn uw tijdstip en plaats van samenkomst heilig voor ons. Afspraak is afspraak. Een moordend tempo zullen we niet hanteren, want kwaliteit staat bij ons voorop. Anderzijds komen lange wachttijden bij ons niet voor.

We nodigen u gaarne uit gebruik te maken van onze offertepagina, te bellen met 010 418 99 22, of te mailen naar comm@stentor.nl

0
Woorden
0
Landen
0
Opdrachtgevers