Beëdigd vertaler

STENTOR taal vertaalbureau Rotterdam bestaat al sinds 1990 en heeft daarmee een sterkte reputatie hoog te houden. Met zijn goede naam op gebied van vertalen, schrijven en corrigeren van teksten, weet u zich ook verzekerd van de kwaliteit van de beëdigd vertaler die STENTOR taal voor u inzet. U bent welkom met uw opdracht tot beëdigde vertaling van teksten in elke taal, in of uit het Nederlands. Dat geldt ook voor niet-Nederlandse documenten die beëdigd dienen te worden vertaald naar andere niet-Nederlandse teksten. Uw beëdigd vertaler zet zich graag voor u in.

VERTALERS, TOLKEN ENZOVOORT

Onze medewerkers zetten zich graag voor u in. Dat geldt voor vertalingen van paspoorten, rijbewijzen, oprichtingsakten, testamenten, Verklaringen van Onbesproken Gedrag, geboortebewijzen of echtscheidingspapieren. Omdat er op overheids- en juridisch gebied qua documentatie natuurlijk van alles onder de zon is, is deze opsomming niet limitatief. U bent, kortom, welkom met elk officieel document. En als we iets voor u kunnen regelen op gebied van het verzorgen of aanhechten van apostilles of andere authenticaties, dan doen we dat graag. Ook leveren we graag uw beëdigd vertaler of tolk bij bijvoorbeeld een overdracht van onroerend goed ten overstaan van de notaris.

TOEPASSINGSGEBIED

STENTOR taal vertaal- en tolkenbureau Rotterdam levert zowel beëdigde als onbeëdigde vertalingen. Met kwaliteit heeft dit onderscheid niets te maken; wel met het gebruiksdoel van de te vertalen tekst (emigratie, in- of uitschrijvingen uit geboorten- of testamentenregisters, arbeidsovereenkomsten en dergelijke). Over inhoudelijke kwaliteit valt bij STENTOR taal niet te onderhandelen; die krijgt immers in alle opzichten absolute prioriteit.

TOEZENDING EN LEVERING

STENTOR taal vertaalbureau Rotterdam levert uw beëdigde vertaling snel, goed en volgens afspraak. U kunt uw brondocument scannen en toemailen, waarna onze beëdigd vertaler zijn of haar werk afstempelt, van de beëdigingsformule voorziet en aan de (gewaarmerkte) scan hecht. Vervolgens zenden we het resultaat (aangetekend) naar uw adres, of komt u het op afspraak bij ons afhalen. Ook leveren we desgewenst bij u aan huis of op de zaak.

Bel of mail ons, of gebruik onze offertepagina. Hierna is het eerste contact snel gelegd en schakelen we per omgaande de aan u toe te kennen beëdigd vertaler in die het best beantwoordt aan het profiel van uw brondocument.

PRIJZEN

STENTOR taal gaat uit van menselijke tarieven en hanteert een dito aanpak. Van ons krijgt u goed werk, zonder verrassingen achteraf. De met u overeen te komen prijs is op basis van de omvang van het te vertalen document en de taal waarin dat document moet worden omgezet.

Onze aanpak-op-maat zal u goed bevallen. Richt u zich tot STENTOR taal beëdigd vertalers en tolken in Rotterdam voor optimale verzorging van uw opdracht.

Offerte
Aanvragen

Contact
Opnemen